Uroczystość Bożego Ciała - 7 czerwca 2012 roku

fot. p. Gryczka

\