Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Roberta Chudego

fot.arch. par.