Misyjny Dzień Dzieci w Kobylinie - 12 stycznia 2019

Mszy św. przewodniczył ks. biskup Damian Bryl
- biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej

fot.arch. par.
Ks. biskup Damian Bryl