Odpust św. Stanisława - 8 maja 2017

fot.arch. par.
Słowo Boże głosił i sumę odprawił ks. prałat Ryszard Wachowiak