Odpust Św. Walentego - 14 lutego 2019

Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Masseo Senczek OFM

fot.arch. par.