Bierzmowanie 20 maja 2014 roku
- szafarz - ks. Bp Teofil Wilski

fot. arch. par.