Poświęcenie rowerów i pielgrzymka do Lichenia

fot.arch. paraf.
Poświęcenie rowerów
Poświęcenie rowerów
Pielgrzymka do Lichenia