Odpust św. Stanisława - 8.05.2013 roku

fot.arch. par.
Msza św.rano
Suma odpustowa, której przewodniczył Ojciec Gwardian
Apel Jasnogórski na cmentarzu