Diecezjalna Pielgrzymka Eucharystycznego Ruchu Młodych - 31.05.3013

Dzieci z Kobylina brały udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Eucharystycznego Ruchu Młodych w Kaliszu