Jasełka w wykonaniu dzieci z klasy III SP w Kobylinie, przygotowane pod opieką katechetki - pani Krystyny Koniecznej
oraz śpiewanie przy żłóbku w Święto Trzech Króli - 6 stycznia 2013 roku

fot.arch. par.
Upominki dla uczestników rorat
Wystawa Dzienniczków ze Szkoły Jezusa