Odpust Św. Walentego - 14 lutego 2013

fot.arch. par.
Msza rano
Suma odpustowa