Odpust Św. Walentego - 14 lutego 2014

fot. arch. par.
Msza św. rano
Słowo Boże wygłosił ks. Edward Jaworski
Suma odpustowa, którą koncelebrowali Ojcowie Franciszkanie, a przewodniczył ks. Edward Jaworski
Dla każdego były babeczki św. Walentego; w sumie 540 sztuk