Kolędnicy Misyjni dzieciom w Amazonii - 2019

fot.arch. par.