Iskra Bożego Miłosierdzia - 28 września 2017
w Kobylinie przy krzyżu oraz na placu zabaw przy ul Grobla,
w Starym Kobylinie i Długołęce - przy krzyżach

foto: arch. paraf.