Wycieczka dzieci i opiekunów,
ze specjalnym uczestnictwem ks. kan. Lucjana Kucharskiego
16.11.2013

fot.arch. par.
W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Ks. kan. Lucjan Kucharski
U Sióstr w Kaliszu
W Domu Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim Ks. prałat Jan Wolniak - Dyrektor Domu Księży Emerytów