Pielgrzymka do Lutogniewa 2019 - przewodnik - o. Masseo

fot. arch. par.