Odpust Św. Stanisława 8.05.2015
Przewodnik duchowy - Ks. Mirosław Nowak
proboszcz parafii w Łaszczynie

fot. arch. paraf.

\