8 maja 2021 - parafialne święto, odpust Św. Stanisława.
Przewodnikiem odpustowym był ks. kan. Adam Kosmała z Kotłowa.
(w czasie epidemii koronawirusa - ograniczenie ilości wiernych)

fot. arch. par.