Odpust Św. Stanisława BM - 8 maja 2014

fot. arch. par.
Apel Jasnogórski na cmentarzu (także w ramach obchodów odpustu parafialnego)
Msza poranna
Uczczenie relikwi
Suma odpustowa, której przewodniczył Ojciec Robert Klemens - filipin z Gostynia
Mszę św. koncelebrował także ks. Robert Chudy
Apel Jasnogórski
Bogu niech będą dzięki za łaskę wspólnej modlitwy!