Pielgrzymki

fot.arch. parafialne
Poświęcenie rowerów
!
W Licheniu
W poprzedniej parafii ks. proboszcza
Pielgrzymka do Lutogniewa