Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu - 2 czerwca 2015 roku
-

fot.arch. par.