Rekolekcje dla uczniów SP w Kobylinie
22-24 lutego 2016

fot.arch. par.
Rekolekcje prowadziły siostry Nazaretanki, a wśród nich siostra Lidka (pochodząca z naszej wspólnoty)