Roraty - liczny udział wytrwałych, szczęśliwych dzieci i ich opiekunów!

foto: arch. paraf.
"Kotki złote"
Roraty sobotnie prawie w ciemnościach