Odpust św. Stanisława - 7 maja i sekundycja O. Kanizego - 8 maja

fot. arch. paraf.