28 września 2014 w kobylińskiej farze została odprawiona Msza Święta Trydencka.
Celebransem był ks. Jarosław Powąska.
Na organach grał pan prof. Kazimierz Madziała.
Przy ołtarzu służyli ministranci z Kaliskiego Środowiska Wiernych - Piotr, Dawid i Jan
oraz przedstawiciel kobylińskich ministrantów - Jakub.

foto: arch. paraf.
ks. Jarosław Powąska
Więcej na www.tradycjakalisz.blogspot.com