Już po raz drugi w kościele św. Stanisława BM
została odprawiona Msza św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
Liturgię celebrował ks. dr Jarosław Powąska z Kalisza

fot. arch. paraf.

\