Już po raz trzeci w kościele św. Stanisława BM
została odprawiona Msza św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
Liturgię sprawował ks. dr Jarosław Powąska.

foto: arch. paraf.