Odpust Św. Walentego - 13 lutego 2016

fot.arch. par.
Sumę odprawił ks. kan. Krystian Szenowski w koncelebrze z Ojcami Franiciszkanami