Odpust Św. Walentego - 13 lutego 2018
14 lutego - Św. Walenty w Środę Popielcową

fot.arch. par.
Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. parałat dr Aleksander Gendera - dziekan dekanatu krotoszyńskiego
Okolicznościowe kartki pocztowe
Środa Popielcowa - 14 lutego 2018