Triduum Paschalne
kwiecień 2015

fot. arch. par.
Wielki Czwartek
Przyjęcie nowego ministranta
Wielki Piątek
Święcenie potraw
Wigilia Paschalna