Z przeszłości...

fot.arch. par.Pierwsze strony Księgi Chrztów, która obejmuje lata od 1903 do 1933